جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیه کاری کردی به قلبم


رضا صادقی

یه کاری کردی به قلبم که بدونت حتا مردن سخته حتا بی‌ تو خوندن لذت از زندگی‌ بردن
یه کاری کردی که از یاد نمیری حتا یه لحظه، دارد عشقت کرده پیرم اما باور کن میرز
دیدن تو گرچه از دور واسه من یه جور امید یه چیزی مثل یه جادو که بهم بهانه میده
این مهم که میدونم واسه من چقدر عزیزی من که جامعه عشقو دادم چه بنوشی چه بریزی
دیدن تو گرچه از دور واسه من یه جور امید یه چیزی مثل یه جادو که بهم بهانه میده
این مهم که میدونم واسه من چقدر عزیزی من که جامه عشقو دادم چه بنوشی چه بریزی
یه کاری کردی به قلبم که بدونت حتا مردن سخته حتا بی‌ تو خوندن لذت از زندگی‌ بردن
دیدن تو گرچه از دور واسه من یه جور امید یه چیزی مثل یه جادو که بهم بهانه میده
این مهم که میدونم واسه من چقد عزیزی من که جامه عشقو دادم چه بنوشی چه بریزی
پیشکشت همه نفس هام نازنین خوب همیشه نیمی از تنم شدی تو که ازم جدا نمی‌شه
یه کاری کردی به قلبم که بدونت حتا مردن سخته حتا بی‌ تو خوندن لذت از زندگی‌ بردن
یه کاری کردی که از یاد نمیری حتا یه لحظه، درد عشقت کرده پیرم اما باور کن میرزه
اما باور کن میرزه، اما باور کن میرزه