جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیه ماه خانوم آبی


شاهرخ

از عشق لای پنبه
یه حبه قند خنده

یه ماه خانوم آبی
حلقه گل رکابی
رو برگ گل نوشتم
آروم بری بخوابی، آروم بری بخوابی
یه قصه ی نگفته
نگفته های گفته
یه دشت لب به لاله
سر بره از پیاله
یه طاق نصرت از عشق
جشن بگیره ستاره، جشن بگیره ستاره
به اهل دل خبر بده
قصیده و غزل بده
تا دم باغ دلگشا
نشونی سحر بده
به شاعرای در به در
شیر و شکر، عسل بده
تو آبروی تازه ای
به عشق در به در بده، به عشق در سفر بده
هوای تازه تر بده