جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیه قطره اشک


خواننده: عباس قادری

مثال یه قطره اشک دگر از چشمم افتادی
برو دیگه رهایم کن به خدا زین بزم آزادی
من ساده از چه رو دل به عشقت بسته بودم
به امید زندگی پای تو بنشسته بودم
تو که چیزی از محبت نمی دانی نمی دانی
ز نگاه خسته ام غم مرا نمی خوانی
تو که چیزی از محبت نمی دانی نمی دانی
ز نگاه خسته ام غم مرا نمی خوانی
آخه خیلی تو دل سنگی
تو رفاقت هزار رنگی
برو ای از خدا غافل
دگر از چشمم افتادی
دگر از چشمم افتادی
تو رو به خدا قسم قصمونو نگو به کس
اگه هر کسی شنید بگو که بود عشق از هوس
تو رو به خدا قسم قصمونو نگو به کس
اگه هر کسی شنید بگو که بود عشق از هوس
بگو که بود عشق از هوس
آخه خیلی تو دل سنگی
تو رفاقت هزار رنگی
برو ای از خدا غافل
دگر از چشمم افتادی
دگر از چشمم افتادی
دگر از دست تو و این زندگی خسته شدم
چو پرنده در قفس بی پر و بال بسته شدم
دگر از دست تو و این زندگی خسته شدم
چو پرنده در قفس بی پر و بال بسته شدم
دگر از من نکن یادی
که فقط تو یه صیادی
برو ای از خدا غافل
دگر از چشمم افتادی
دگر از چشمم افتادی