جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیه روز عاشقت بودم


خواننده: عباس قادری

دلم پر از خون شده قد یه دریا
سلامم بی جوابه چرا خدایا
اگه رفاقت اینه حقیقت چیه؟
دست گرم رفاقت تو دست کیه؟
خیلی دلم گرفته از دست این زمونه
چرا باید یه عاشق تنها بمونه
خیلی دلم گرفته از دست این زمونه
چرا باید یه عاشق تنها بمونه
یه روزی عاشق بودم آرزو داشتم
شیطون بودم دنیا رو رو سر می ذاشتم
یه روزی عاشق بودم آرزو داشتم
شیطون بودم دنیا رو رو سر می ذاشتم
حالا مثل یه مرغی بال و پرم شکسته
افتاده ام از نفس خسته ام خسته
حالا مثل یه مرغی بال و پرم شکسته
افتاده ام از نفس خسته ام خسته
برام از عشقت مونده یه قلب رسوا
با یک دنیا محبت مونده ام تنها
من کسی رو ندارم حرفامو بگم
دارم آروم می سوزم تو آتیش غم
خاکسترم رو آتیش داره تنم می سوزه
می دونم مرگ دلم همین امروزه
خاکسترم رو آتیش داره تنم می سوزه
می دونم مرگ دلم همین امروزه
یه روزی عاشق بودم آرزو داشتم
شیطون بودم دنیا رو رو سر می ذاشتم
یه روزی عاشق بودم آرزو داشتم
شیطون بودم دنیا رو رو سر می ذاشتم
حالا مثل یه مرغی بال و پرم شکسته
افتاده ام از نفس خسته ام خسته
حالا مثل یه مرغی بال و پرم شکسته
افتاده ام از نفس خسته ام خسته