جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیه دونه


قیصر

آخه تو یه دونه ایآخه تو یه دونه ای
آخه تو یه دونه ایآخه تو یه دونه ای
خدا از جنس تن فرشته ها ساخته تورو
واسه من از آسمون فرستاده تورو
اگه تو بخوای برات شبو به آتیش میکشم
عکس چشماتو روی دلم که بردیش میکشم
آخه تو یه دونه ای که عزیز دور دونه ای
اخه تو یه دونه ای که گل گلخونه ای
آخه تو یه دونه ای که دلم اسیرته
آخه تو یه دونه ای آخه تو یه دونه ای
واسه چشمات بمیرم خرماییشون کرده خدا
به چشات هرچی نگاه کنم برام بازم کمه
قربون لبات برم رنگ گل شقایقه
به خدا دوست دارم یه عالمه یه عالمه
آخه تو یه دونه ای که عزیز دور دونه ای
آخه تو یه دونه ای که گل گلخونه ای
آخه تو یه دونه ای که دلم اسیرته
آخه تو یه دونه ایآخه تو یه دونه ای