جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیه اتفاق ساده


شهره

من که پاییز تنم زخمی باده
دلم حسرت کش لحظه ای شاده
عطر باغ تن تو ساده ی ساده
ته تن خسته ی من زندگی داده
به چشمای تو بسته زندگیشو
تمام باور دلبستگیشو
تو می تونی با دست گرم عاشق
بگیری از نگاهم خستگیشو
برای دل افتاده
یه اتفاق ساده
به سادگی دل من
دل به دل تو داده
برای دل افتاده
یه اتفاق ساده
به سادگی دل من
دل به دل تو داده
دلی که از تو داره باورش رو
به تو گفته کلام آخرش رو
تو این دنیای بی مهر و محبت
ندیده مثل تو عاشقترش رو
دلم از دیدن تو سیر نمیشه
دیگه مثل قدیم دلگیر نمیشه
دلی که با تو خونده عاشقونه
جوون می مونه هیچوقت پیر نمیشه
برای دل افتاده
یه اتفاق ساده
به سادگی دل من
دل به دل تو داده
برای دل افتاده
یه اتفاق ساده
به سادگی دل من
دل به دل تو داده