جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیالا


ترانه سرا: پاکسیما زکی پور
اندی

یله یله یله یله یا شباب
یلا یلا یلا ای جوونا
یله یله یله لنغنی یا شباب
یلا یلا یلا بیایید با هم بخوانیم
حبیبی
عشق من
حبیبی
عشق من
حبیبی
عشق من
حیاتی
زندگی من
جای انا جای
من دارم می آیم
علی جناح العصافیر
بر روی بالهای پرندگان
طایر انا طایر
من دارم پروازمی کنم
لعیونک بدی طیر
آرزو دارم که تا چشمانت پرواز کنم
و اکتبلک احلی الاغانی
و زیباترین ترانه ها را برای تو بنویسم
و خبیکی بعیونی هتنام
و تو را بین چشمانم قراردهم تا راحت بخوابی
و ضمیک بین ایدی
و تو را بین بازوهایم پنهان کنم
امشب تو نگات گرم تر از خورشید داغ
غنچه ی لبات سرخ تر از گلهای باغ
امشب واسه من قشنگتری تو از همیشه
امشب شب ماست هرگز فراموشم نمیشه
امشب شب ماست هرگز فراموشم نمیشه
یله یله یله یله یا شباب
یلا یلا یلا ای جوونا
یله یله یله لنغنی یا شباب
یلا یلا یلا بیایید با هم بخوانیم
حبیبی
عشق من
حبیبی
عشق من
حبیبی
عشق من
حیاتی
زندگی من
موج گیسوهات رو شونه هات پر پیچ و تابه
امشب دل من از عشق تو در التهاب
امشب واسه من قشنگتری تو از همیشه
امشب شب ماست هرگز فراموشم نمیشه
امشب شب ماست هرگز فراموشم نمیشه
لعیونک بغنی
به خاطر چشمان تو می خوانم
بغنیها لیل و نهار
به خاطر چشمانت شبانه روزمی خوانم
و نظراتک سحری
نگاه تو جادویی است
بتخلینی محتار
که باعث پریشانی من می شود
سمیتک احلی الاسامی
تو را با زیباترین اسمها صدا زدم
و کملت حروف المعانی
و تمام حرف های الفبا در اسم تو معنی پیدا کردند
و بحبک یا حیاتی کثیر
ای هستی من خیلی دوستت دارم
یله یله یله یله یا شباب
یلا یلا یلا ای جوونا
یله یله یله لنغنی یا شباب
یلا یلا یلا بیایید با هم بخوانیم
حبیبی
عشق من
حبیبی
عشق من
حبیبی
عشق من
حیاتی
زندگی من