جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیاس افغان


شاهرخ

باز خرابه دوتا چشم دل من
چه عزیزه نازنین مشگل من
یاس افغانه و دل برده دیگه
عطر یاسه چارهء مشگل من
باغچه از عطر تو گلخونه شده
دل اسیره یاس دردونه شده
قسمت تو سحرو قصه و راز
قسمت من دل دیوونه شده
قسمت من دل دیوونه شده
باز خرابه دوتا چشم دل من
چه عزیزه نازنین مشگل من
یاس افغانه و دل برده دیگه
عطر یاسه چارهء مشگل من
اگه چشمات بذاره ،شب نمیذاره
واسه شب دل خوشیام تب نمیذاره
دشت پائیزی رو مرکب نمیزاره
از تو میخونمو باز لب نمیزاره
از تو میخونمو باز لب نمیزاره
باز خرابه دوتا چشم دل من
چه عزیزه نازنین مشگل من
یاس افغانه و دل برده دیگه
عطر یاسه چارهء مشگل من
باغچه از عطر تو گلخونه شده
دل اسیره یاس دردونه شده
قسمت تو سحرو قصه و راز
قسمت من دل دیوونه شده
قسمت من دل دیوونه شده
باز خرابه دوتا چشم دل من
چه عزیزه نازنین مشگل من
یاس افغانه و دل برده دیگه
عطر یاسه چارهء مشگل من
اگه چشمات بذاره ،شب نمیذاره
واسه شب دل خوشیام تب نمیذاره
دشت پائیزی رو مرکب نمیزاره
از تو میخونمو باز لب نمیزاره
از تو میخونمو باز لب نمیزاره
باز خرابه دوتا چشم دل من
چه عزیزه نازنین مشگل من
یاس افغانه و دل برده دیگه
عطر یاسه چارهء مشگل من
عطر یاسه چارهء مشگل من