جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیار ویار


خواننده: مرتضی

یار و یار وقتی که یار من شدی دار و ندار من شدی
اومدی و یار من شدی دیگه بیقرار من شدی
یار و یار دیدی که من رفیقتم رفیقتم و شفیقتم
اومدی و یار من شدی دیگه بیقرار من شدی
تو که همسایه مهتاب قشنگی یار و یار
تو همیشه واسه من مهتابی رنگی یار و یار
به تنم تکیه بده که تکیه گاتم یار و یار
تو یه نازنین و من رفیق راتم یار و یار
حالا من عشق تو هستم یار و یار
دیگه من دل به تو بستم یار و یار
حالا من عشق تو هستم یار و یار
دیگه من دل به تو بستم یار و یار
یار و یار رفیق راتم عاشقون پا به پاتم
تو بخون که همصداتم یار و یار
یار و یار رفیق راتم عاشقون پا به پاتم
دیگه عشق تو و مرد قصه هاتم یار و یار
حالا من عشق تو هستم یار و یار
دیگه من دل به تو بستم یار و یار
حالا من عشق تو هستم یار و یار
دیگه من دل به تو بستم یار و یار
حالا من عشق تو هستم یار و یار
دیگه من دل به تو بستم یار و یار
تو که همسایه مهتاب قشنگی یار و یار
تو همیشه واسه من مهتابی رنگی یار و یار
به تنم تکیه بده که تکیه گاتم یار و یار
تو یه نازنین و من رفیق راتم یار و یار
حالا من عشق تو هستم یار و یار
دیگه من دل به تو بستم یار و یار
حالا من عشق تو هستم یار و یار
دیگه من دل به تو بستم یار و یار
حالا من عشق تو هستم یار و یار
دیگه من دل به تو بستم یار و یار
حالا من عشق تو هستم یار و یار
دیگه من دل به تو بستم یار و یار