جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیار سبزه


اندی

بیا بیا اوهو
یار سبزه بلا دشمن جونم بلا
به کنارم بیاشیرین زبونم بلا
یار سبزه بلا دشمن جونم بلا
به کنارم بیا دردت به جونم بلا
منم عاشق تومتوکه مثل ماهی
تو با اون نازو ادات نمیری الهی
تو همین روزا میای میدونم توراهی
یار سبزه بانمک وای که چقد بلایی
یار سبزه بلا دشمن جونم بلا
به کنارم بیاشیرین زبونم بلا
یار سبزه بلا دشمن جونم بلا
به کنارم بیا دردت به جونم بلا
بیا جونم بیا صبرم تمومه والا
بیا که بی تو عمرمحرومه والا
بیا که دلبرتدر تبو تابه والا
بیا که عاشقت خونه خرابه والا بیا
یار سبزه بلا دشمن جونم بلا
به کنارم بیاشیرین زبونم بلا
یار سبزه بلا دشمن جونم بلا
به کنارم بیا دردت به جونم بلا
تو که نیستی همش دلم هواته بیا
خودم اینجا دلم اونجا باهاته بیا
بیا باهم به این دنیا بخندیم بیا
بیا با دردو غمو غصه بجنگیم بیا
یار سبزه بلا دشمن جونم بلا
به کنارم بیاشیرین زبونم بلا
یار سبزه بلا دشمن جونم بلا
به کنارم بیا دردت به جونم بلا
ماشالا ماشالا ماشالا ماشالا
ماشالا ماشالا ماشالا ماشالا
ماشالا ماشالا ماشالا ماشالا
منم عاشق تومتوکه مثل ماهی
تو با اون نازو ادات نمیری الهی
تو همین روزا میای میدونم توراهی
یار سبزه بانمک وای که چه بی وفایی
یار سبزه بلا دشمن جونم بلا
به کنارم بیاشیرین زبونم بلا
یار سبزه بلا دشمن جونم بلا
به کنارم بیا دردت به جونم بلا
یار سبزه بلا دشمن جونم بلا
به کنارم بیاشیرین زبونم بلا
یار سبزه بلا دشمن جونم بلا
به کنارم بیا دردت به جونم بلا
یار سبزه بلا دشمن جونم بلا
به کنارم بیاشیرین زبونم بلا