جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیاروم بیا


الهه

در آن نا سرسری کردی بسوزی
به حق و کافری کردی بسوزی ای دل
دل از ما شکستی ای پاشنه طلا
شسته به رویت جونم رو بلا ای
ای یام بیا دلدارم بیا
حالا میل به تو دارم به تو دارم بیا
ای یام بیا دلدارم بیا
حالا میل به تو دارم به تو دارم بیا
مگه من بچه یارم نبودم
مگه من باوفا به یارم نبودم
نصیبم کردی این دیار غربت
مگه من لایق دلبرم نبودم
ای یام بیا دلدارم بیا
حالا میل به تو دارم به تو دارم بیا
ای یام بیا دلدارم بیا
حالا میل به تو دارم به تو دارم بیا
در آن نا سرسری کردی بسوزی
به حق و کافری کردی بسوزی ای دل
منو آواره کردی از دیارم
به مو جادوگری کردی بسوزی
ای یام بیا دلدارم بیا
حالا میل به تو دارم به تو دارم بیا
ای یام بیا دلدارم بیا
حالا میل به تو دارم به تو دارم بیا
مگه من بچه یارم نبودم
مگه من باوفا به یارم نبودم
نصیبم کردی این دیار غربت
مگه من لایق دلبرم نبودم
ای یام بیا دلدارم بیا
حالا میل به تو دارم به تو دارم بیا
ای یام بیا دلدارم بیا
حالا میل به تو دارم به تو دارم بیا
ای یام بیا دلدارم بیا
حالا میل به تو دارم به تو دارم بیا
ای یام بیا دلدارم بیا
حالا میل به تو دارم به تو دارم بیا
ای یام بیا دلدارم بیا
حالا میل به تو دارم به تو دارم بیا