جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیاران


الهه

یاران یاران یاران من یاران درد آشنا
یاران یاران یاران من یاران از هم جدا
یاران یاران تنها شدیم تنهای تنها
افتاده روی سرامون سقفای نیمه کاره
کی مونده کی نمونده هیچکس خبر نداره
انگار روح شیطون از خونمون گذشته
رو هر در و رو دیوار از مرگمون نوشته
ای یاران این خونه ما خونه ما خونه ماست
این خونه ویرون شده ویرونه ماست
روز روز ستیز همگان با غم دل
دل خسته از این بغض غریبونه ماست
گریان چشم یاران از دست روزگاران
مرگ است و زندگی نیست تو شهر بی بهاران
یاران به دست طوفان غارت نشیم نسوزیم
برگا رو دونه دونه به شاخه ها بدوزیم