جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیاد تو


خواننده: قیصر

یاد تو می افتم
عطر تو پیچیده
فکر تو احساسه
خوبی بهم میده
یاد تو می افتم
یاد روزایی که
می گفتی احساست
به من چه نزدیکه
یاد تو می افتم
یاد نگاه تو
خنده شیرینت
صورت ماه تو
یاد شبایی که
تو ماه من بودی
عاشق و درگیره
عاشق شدن بودی
عکست هنوز اینجاست
خنده رو لب هاته
چشمای من هر شب
غرق تماشاته
عکست هنوز اینجاست
خنده رو لب هاته
چشمای من هر شب
غرق تماشاته
تو مهربون بودی
تو عاشقم کردی
چقدر دلم میخواد
دوباره برگردی
دوباره برگردی
تو عاشقم کردی
عکست هنوز اینجاست
خنده رو لب هاته
چشمای من هر شب
غرق تماشاته
عکست هنوز اینجاست
خنده رو لب هاته
چشمای من هر شب
غرق تماشاته
عکست هنوز اینجاست
خنده رو لب هاته
چشمای من هر شب
غرق تماشاته
عکست هنوز اینجاست
خنده رو لب هاته
چشمای من هر شب
غرق تماشاته
تو مهربون بودی
تو عاشقم کردی
چقدر دلم می خواد
دوباره برگردی
دوباره برگردی
تو عاشقم کردی