جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگم شده


آراز

من کویرم تویی بارون
تو گریزی از زندون
با تو به عشق دل محکومه
غصه می میره دل آرومه
گم شده دلم توی خاک راه تو
جاشو می دونم میام تا نگاه تو
من اسیرتم اگه تو یه زندونی
بی تو می میرم خودت اینو می دونی
بی تو قلبم انگار مرده
مهر تنهایی رو دل خورده
شهر عشقت غرق نوره
شادی نزدیک غم چه دوره
وای چه دوره
گم شده دلم توی خاک راه تو
جاشو می دونم میام تا نگاه تو
من اسیرتم اگه تو یه زندونی
بی تو می میرم خودت اینو می دونی
من یه تشنه تو شرابی
مثل رویا تو خوابی
تو یه اوجی من یه دره
تو یه دنیا من ذره
گم شده دلم توی خاک راه تو
جاشو می دونم میام تا نگاه تو
من اسیرتم اگه تو یه زندونی
بی تو می میرم خودت اینو می دونی
خودت اینو می دونی
خودت اینو می دونی
خودت اینو می دونی
وای بی تو قلبم انگار مرده
مهر تنهایی رو دل خورده
شهر عشقت غرق نوره
شادی نزدیک غم چه دوره
وای چه دوره
گم شده دلم توی خاک راه تو
جاشو می دونم میام تا نگاه تو
من اسیرتم اگه تو یه زندونی
بی تو می میرم خودت اینو می دونی
گم شده دلم
جاشو می دونم میام تا نگاه تو
من اسیرتم اگه تو یه زندونی
بی تو می میرم خودت اینو می دونی
گم شده دلم توی خاک راه تو
جاشو می دونم میام تا نگاه تو
من اسیرتم اگه تو یه زندونی
بی تو می میرم خودت اینو
گم شده دلم توی خاک راه تو
جاشو می دونم میام تا نگاه تو
من اسیرتم اگه تو یه زندونی
بی تو می میرم خودت اینو می دونی