جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگمشده


خواننده: نیما مسیحا

دلم گرفته بی تو چشام دریای خونه
دلم گرفته بی تو نذار گم شم تو رگبار زمونه
دلم گرفته بی تو چشام دریای خونه
دلم گرفته بی تو نذار گم شم تو رگبار زمونه
دلم گرفته بی تو منو به گریه نسپار
دلم گرفته بی تو رهام کن از این زنجیر و دیوار
به مرز شب رسیدم ببین دچار ترسم
کمک کن بگذرم از گیر و دار این جهنم
ببین تو این هیاهو چه بغضی تو گلومه
هنوز مردابی از فریاد و ظلمت روبرومه