جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهوقتی که من عاشق میشم - گل واژه


خواننده: هایده
خواننده: ابی

وقتی که من عاشق می شم دنیا برام رنگ دیگه است
صبح خروس خونش برام انگار یه آهنگ دیگه است

وقتی که من عاشق می شم ترانه هام عاشق ترن
گل واژه های شعر من رنگ گلا رو می برن

عشق واسه من یه معجزه است تو لحظه های بی امید
تو صبح سردم مثل طلوع خورشید

فصل شکوفایی شعر تو باغ احساس منه
ناجی قلبم عشق بدون تردید

وقتی که من عاشق می شم دنیا برام رنگ دیگه است
صبح خروس خونش برام انگار یه آهنگ دیگه است

وقتی که من عاشق می شم ترانه هام عاشق ترن
گل واژه های شعر من رنگ گلا رو می برن

وقتی که من عاشق میشم از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان