جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل نیلوفر


ناصر

دلم از دیدن تو سیر نمیشه
به کنارم تو بمون دیر نمیشه
اگه پیشم بمونی غصه میمیره
دل من از غم تو پیر نمیشه
وقتی روز لباس شب تن میکنه
چشم تو خونمو روشن میکنه
وقتی روز لباس شب تن میکنه
چشم تو خونمو روشن میکنه
روز میره شب بیقرارم میکنه
غم تو فتنه به کارم میکنه
ناز دستای قشنگ تو منو
نم نمک مثل بهارم میکنه
گل نیلوفر پشت پنجره
میگه عشقا چقده زودگذره
تورو من به صدتا دنیا نمیدم
گرچه جون از غم تو در خطره
وقتی روز لباس شب تن میکنه
چشم تو خونمو روشن میکنه
وقتی روز لباس شب تن میکنه
چشم تو خونمو روشن میکنه