جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل ناز


ترانه سرا: توحید عظیمی
اندی

تو گل ناز منی بگو مال منی
شب توی خوابم یا بیداری تو خیال منی
کی می شه یار تو باشم صبر من سر شده
گل صبر و طاقت من دیگه پر پر شده
ای وایای وایای وای دل من
عاشقت شدم تو شدی مشکل من
ای وایای وایای وای دل من
عاشقت شدم می دونی خوشگل من
کی می شه از اون لب شیرین تو بوسه بزنم
اونی که می بینی تو خواب وخیالات منم
کی می شه یار تو باشم صبر من سر شده
گل صبر و طاقت من دیگه پر پر شده
ای وایای وایای وای دل من
عاشقت شدم تو شدی مشکل من
ای وایای وایای وای دل من
عاشقت شدم می دونی خوشگل من
تو گل ناز منی بگو مال منی
شب توی خوابم یا بیداری تو خیال منی
کی می شه یار تو باشم صبر من سر شده
گل صبر و طاقت من دیگه پر پر شده
ای وایای وایای وای دل من
عاشقت شدم تو شدی مشکل من
ای وایای وایای وای دل من
عاشقت شدم می دونی خوشگل من
با نگاه اولت منو حیرون کردی
با نگاه دومت منو مجنون کردی
تو با دو چشم سیات منو داغون کردی
با اون همه ناز وادات دلمو خون کردی
بهت می گم دوست دارم باورت نمی شه
یه لحظه آروم ندارم باورت نمی شه
تو آرزوی قلب من تو بهشت منی
تو خوشگلم نیاز من سرنوشت منی
ای وایای وایای وای دل من
عاشقت شدم تو شدی مشکل من
ای وایای وایای وای دل من
عاشقت شدم می دونی خوشگل من
تو گل ناز منیآره مال منی