جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل نازم


مازیار فلاحی

گل نازم دلم تنگه
نذاشتن پیش هم باشیم
باید هر دو جدا ازهم
شریک درد و غم باشیم
دلم تنگه واسه چشمات
دلم تنگه گل نازم
منم مثل تو دلگیرم
می دونم عاقبت یک شب
از این دلتنگی می میرم
دلم تنگه گل نازم
نگی از تو جدا بودم
اگه پرسیدن اون کی بود
نگی من بی وفا بودم
دلم تنگه واسه چشمات

گل نازم دلم تنگه
نذاشتن پیش هم باشیم
باید هر دو جدا ازهم
شریک درد و غم باشیم
دلم تنگه واسه چشمات
دلم تنگه گل نازم
منم مثل تو دلگیرم
می دونم عاقبت یک شب
از این دلتنگی می میرم
دلم تنگه گل نازم
نگی از تو جدا بودم
اگه پرسیدن اون کی بود
نگی من بی وفا بودم
دلم تنگه واسه چشمات