جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل مولا


عهدیه

دلی دارم شکسته
به خاک غم نشسته
کسی دستم نمیگیره
منم تنهای خسته
گل مولا گل مولا
دمت گرمه بزن هو بزن هو گل مولا
برام پیش خداوند بزن رو گل مولا
محبت کو وفا کو صداقت کو صفا کو
غریبم من تو این دنیا نگاهی آشنا کو
گل مولا گل مولا
دمت گرمه بزن هو بزن هو گل مولا
برام پیش خداوند بزن رو گل مولا