جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل مهتاب


خواننده: عارف

گل مهتاب کجایی
شراب خواب کجایی
منو دریابکجایی کجایی کجایی
آهای با من شکفته
دوست دارم را گفته
آهای بی تاب کجایی کجایی کجایی
بیا دورت بگردم
کجا برات بگردم
کجا نفسمی کشی
دور هوات بگردم
به چشم کی نگاته
به گوش کی صداته
اسم کدوم غریبه
عزیزم آشناته آشناته
امشب ای ماه من
واست دلم تنگه
جا برای تو نیست از بس دلم تنگه
امشب زا یاد تو دلگیر دلگیرم
من خودت را می خوام از یاد تو سیرم
بیا دورت بگردم
کجا برات بگردم
کجا نفسمی کشی
دور هوات بگردم
به چشم کی نگاته
به گوش کی صداته
اسم کدوم غریبه
عزیزم آشناته آشناته