جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل من


ترانه سرا: اردلان سرفراز
راستین

گل من گوهر من کاش اینجا بودی
جان من جان من جوهر من کاش اینجا بودی
اگر اینجا بودی خانه خاموش نبود
آینه حوصله داشت گل فراموش نبود
وزن قلبم سنگین غربت آهنگ نبود
ساعت دیواری خسته از زنگ نبود
گل من گوهر من
کاش اینجا بودی
جان من جوهر من
کاش اینجا بودی
کاش اینجا بودی
با تو بودن ای کاش تا ابد ممکن بود
لحظه های دیدار تا ابد ساکن بود
اگر اینجا بودی زندگی وسعت داشت
غزل ناگفته به قلم رغبت داشت
گل من گوهر من
کاش اینجا بودی
جان من جوهر من
کاش اینجا بودی
کاش اینجا بودی
گم ترین پیدائی دوری و اینجائی
من که با تو هستم تو چرا تنهائی
با همه دوری ما این همه فاصله ها
همه جا سرشار است از هوایت اینجا
گل من گوهر من
کاش اینجا بودی
جان من جوهر من
کاش اینجا بودی
کاش اینجا بودی
گل من گوهر من....