جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل لاله


رضا صادقی

لاله لاله گل لاله و مریم همراز و همصدا
با وجود تو گل ناز خونم از غصه ها من جدا
آبت می دم
خاکت می دم
یه شعر ناز واسه خوابت می گم
گلای ناز و نازنین
ای بهترین رو زمین