جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل شراب


خواننده: مرتضی

وقتی میگم عاشقتم خیال نکن دروغه
تو رو به دنیا نمیدم خیال نکن دروغه
نرنجون از خودت منو شاید که دل شکستم
امشب منو ببخش اگه زیادی مستم مستم
نگام بکن که مستم زیادی مست مستم
نگام بکن که مستم زیادی مست مستم
دیوونه ای که عاشقه اون عاشقی که مسته
تو عالم عبادتش یه جور خداپرسته
گلم گل شراب من تو این شبا که مستم
دلم میخواد با من بیای تو عالمی که هستم
نگام بکن که مستم زیادی مست مستم
نگام بکن که مستم زیادی مست مستم
تموم دنیای منو پر از ستاره کردی
میون هر چی عاشقه به من اشاره کردی
تو از بهار پر گلی تو ساده یه رنگی
قشنگتر از شقایقی قشنگتر از قشنگی
نگام بکن که مستم زیادی مست مستم
نگام بکن که مستم زیادی مست مستم
نگام بکن که مستم زیادی مست مستم
نگام بکن که مستم زیادی مست مستم
نگام بکن که مستم زیادی مست مستم
نگام بکن که مستم زیادی مست مستم
نگام بکن که مستم زیادی مست مستم
نگام بکن که مستم زیادی مست مستم