جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل سرخ


خواننده: نوش آفرین

وقتی گل سرخ آوردی برام
بوی گل سرخ گرفت سرتا پام
مثل گل سرخ دلم تازه شد
پیرهن گل رو تنم اندازه شد
گفتی از عشقو دلم آب شد
این دل آروم چه بی تاب شد
ماه منو دعوت به مهتاب کرد
عطر گل سرخ منو خواب کرد
وقتی سحر شد بیا در بزن
مثل سپیده به من سر بزن
عطر تنم رو خریدار باش
وای نه خریدار طلبکار باش
وقتی سحر شد
قامتم از عشق پریوار شد
زلفکم از عشق چه تابدار شد
گوشه لبهام عسلپاره شد
تک تک حرفات غزلواره شد
وقتی سحر شد بیا در بزن
مثل سپیده به من سر بزن
عطر تنم رو خریدار باش
وای نه خریدار طلبکار باش
وقتی سحر شد بیا در بزن
مثل سپیده به من سر بزن
وقتی سحر شد
گفتی از عشقو دلم گوش کرد
هرچیو جز عشق فراموش کرد
شب گل سرخت رو بالینمه
شاهد رویای شیرینمه
وقتی سحر شد بیا در بزن
مثل سپیده به من سر بزن
عطر تنم رو خریدار باش
وای نه خریدار طلبکار باش
وقتی سحر شد بیا در بزن
مثل سپیده به من سر بزن
وقتی سحر شد