جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل زیبای من


مرضیه

بخت بیدار منی حسن گلزار منی
منم که رام توام ‍ اسیر دام توام
آ....آ...آ...
ای روی تو بهشت من، عشق تو سرنوشت من
باز آ...باز آ...باز آ...باز آ...
تو گل زیبای منی می من مینای منی
بخدا ای ماه درخشان روشنی شبهای منی
سحر امید منی مَهِ من خورشید منی
بخدا ای جلوه ی هستی زندگی جاوید منی
ای دل نور تو کو ، ای جان شور تو کو ای مَه مهر و وفای تو کجا شد
بی آن سلسله مو ، با من قصه مگو دل خواهان فنا شد ، چه بجا شد
بی شکیب و دلداده منم بی نصیب و آزاده منم
چون بی دلارامم کو صبر و آرامم
باشد چون افسانه آغاز و انجامم
تو گل زیبای منی می من مینای منی
بخدا ای ماه درخشان روشنی شبهای منی