جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگلی جون


اندی

گلی جان گل من رنگ شادی تو چشامه
واسه تو همیشه شوق بوسه رو لبامه
تو بیا که نگام توی راهه تو نشسته
تو بیا که دلم به طلسم تو شکسته
گلی جان وقتشه دیگه از را برسی یا ر
عزیزم وقتشه که تو از راه برسی یا ر
واسه من تو بگو از گل عشقی که تو راهه
کاروان تو بیا که دل من بی قراره
می دونم که سحر پشت شبهای سیاهه
تب عشق رو تنم یه مسافر توی راهه
گلی جان وقتشه دیگه از را برسی یا ر
عزیزم وقتشه که تو از راه برسی یا ر
فاصله یه شبه بین عاقوشه منو تو
همه جا سر رات گل میریزم جای پاتو
گلی جان اسم تو توی سینه شده فریاد
عشق تو واسه من مثه شیرین واسه فرهاد
گلی جان وقتشه دیگه از را برسی یا ر
عزیزم وقتشه که تو از راه برسی یا ر
گلی جان تو ببین منه عاشق چه صبورم
آخر این بوسه هات زده آتیش به وجودم
خوب من نازنین یه ستاره یه فرشته
گلی جان تو بیا که گذشته ها گذشته
گلی جان وقتشه دیگه از را برسی یا ر
عزیزم وقتشه که تو از راه برسی یا ر
گلی جان وقتشه دیگه از را برسی یا ر
به خدا وقتشه که تو از راه برسی یا ر