جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگفتی با من


مرضیه

بخت بیدار منی
حسن گلزار منی
منم که رام توام
اسیر دام توام
آهاهاها
آهاهاها
آهاهاها
ای روی تو بهشت من
عشق تو سرنوشت من
باز آ باز آ
باز آ باز آ
تو گل زیبای منی
مه من مینای منی
به خدا ای ماه درخشان
روشنی شبهای منی
سحر امید منی
مه من خورشید منی
به خدا ای جلوه هستی
زندگی جاوید منی
ای دل نور تو کو؟
ای جان شور تو کو؟
ای مه مهر و وفای تو کجا شد؟
بی آن سلسله مو
با من قصه نگو
دل خواهان فنا شد
چه به جا شد
بی شکیب و دلداده منم
بی نصیب و آزاده منم
چون بی دل آرامم
بی صبر و آرامم
باشد چون افسانه
آواز و انجامم
تو گل زیبای منی
مه من مینای منی
به خدا ای ماه درخشان
روشنی شبهای منی
سحر امید منی
مه من خورشید منی
به خدا ای جلوه هستی
زندگی جاوید منی
باز آ باز آ
باز آ باز آ