جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگرد و غبار


محسن یگانه

گرد و غباری که دلم گرفته
حوصله زیر و زبر نداره
ساقه ی خشکیده بید صبرم
خم شده و نای تبر نداره
بیاد با اینکه آخرای قصه است
از رو دوشت این بار و بر می داره
قافیه هام یکی یکی تمو شد
اما ترانه هام ادامه داره
از رو دوشت این بار و بر می داره
یعنی یکی پیدا نمیشه از اون
برای این خسته خبر بیاره
اگه بیاد بهش بگین بجنبه

غصه داره دخل منو میاره
غصه داره دخل منو میاره
گرد و غباری که دلم گرفته
حوصله زیر و زبر نداره
ساقه ی خشکیده بید صبرم
خم شده و نای تبر نداره
بیاد با اینکه آخرای قصه است
از رو دوشت این بار و بر می داره
قافیه هام یکی یکی تمو شد
اما ترانه هام ادامه داره
از رو دوشت این بار و بر می داره