جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگردباد در خزان


آهنگساز: فریبرز لاچینی

Also Known As: Gerdbad dar khazan

گردباد در خزان از آلبوم: پائیز طلائی ۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


گردباد در خزان از آلبوم: سپیدار


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


گردباد در خزان از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان