جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگربه ها


پری زنگنه

گربه داره میخونه
من موشو نمیخورم
اون موش زرنگه میگه
گوله شو نمیخورم

گربه های ناقلا
از دیوار میرن بالا
آهای موشهای ریزه
گربه نقشه میریزه

گربه داره میخونه
من موشو نمیخورم
اون موش زرنگه میگه
گوله شو نمیخورم

گربه های ناقلا
از دیوار میرن بالا
آهای موشهای ریزه
گربه نقشه میریزه

گربه ها از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:45:06


گربه های ناقلا از آلبوم: کودکانه


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-05-14 21:36:15