جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگذشتم


خواننده: حمیرا

از تو ای بلای جون گذشتم
از تو ای نامهربون گذشتم
قصه شیرین دل تموم شد
عمر من به پای تو حروم شد
قصه شیرین دل تموم شد
عمر من به پای تو حروم شد
چه کردم و تو با دلم چه کردی
به گریه هام چه خنده ها نکردی
رها کن این دلی که از تو سیره
بذار دیگه به درد خود بمیره
این دل هرزه گردتو
قلب سیاه و سردتو
این دل هرزه گردتو
قلب سیاه و سردتو
بردار از این خونه برو
از دل دیوونه برو
بردار از این خونه برو
از دل دیوونه برو
غرورمو به زیر پا شکستم
به پای اون شکسته ها نشستم
تو رشته محبتو گسستی
من این دلو به هر کسی نبستم
از تو ای بلای جون گذشتم
از تو ای نامهربون گذشتم
قصه شیرین دل تموم شد
عمر من به پای تو حروم شد
قصه شیرین دل تموم شد
عمر من به پای تو حروم شد
این دل هرزه گردتو
قلب سیاه و سردتو
این دل هرزه گردتو
قلب سیاه و سردتو
بردار از این خونه برو
از دل دیوونه برو
بردار از این خونه برو
از دل دیوونه برو