جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکوچ


ترانه سرا: شهرام وفائی
شاهرخ

ای تنم از نوازش تو جون گرفته
دستمو با دستای مهربون گرفته
ساقه سبز تنت
سایه بون تن این هرزهگرد کوچه ها
ای که با رفتن تو
از تپیدن مکیمونه نبض سرد کوچه ها
گریه گن گریه که وقت رفتن
فصل پژمردنو گریه کردنه
گلای اطلسیمونو برده باد
صدای کوچ پرنده ها میاد
صدا میاد صدا میاد
صدا میاد صدا میاد
زخم خونین شفق با تن ماس
آسمون تشنهء جون کندن ماس
جفتای عاشقو از هم میگیره
قصه میمونه و عاشق میمیره
جفتای عاشقو از هم میگیره
قصه میمونه و عاشق میمیره
همنفس برات کنج این قفس مرغ پر شکسته
مثل سایه تا آخرین نفس منتظر نشسته
همنفس برات کنج این قفس مرغ پر شکسته
مثل سایه تا آخرین نفس منتظر نشسته
زخم خونین شفق با تن ماس
آسمون تشنهء جون کندن ماس
جفتای عاشقو از هم میگیره
قصه میمونه و عاشق میمیره
گریه گن گریه که وقت رفتن
فصل پژمردنو گریه کردنه
گلای اطلسیمونو برده باد
صدای کوچ پرنده ها میاد
صدا میاد صدا میاد
صدای کوچ پرنده ها میاد
صدا میاد صدا میاد