جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکوچولو


ترانه سرا: هنرمند شماره 19
خواننده: هنرمند شماره 3

مردم از دست تو دیگه بسه دو رویی
یا این رو یا اون رو کوچولو
دست به دست میکنی زدستم میگریزی
مثال یه آهو کوچولو
پریشون میکنی من وچون گیسویت
از این سو به سو کوچولو
من و با دلم رو به بازی گرفته
دوچشم و دو ابرو کوچولو
تو چشمام نگاه کن بارون پشت شیشه
تو دلم آتیش کوچولو
تو من و سوزوندی میون آتیش نشوندی
واسه همیشه کوچولو
اون عهدی که بستی تو دستت شکستی
مگه نه تو بگو کوچولو

کوچولو از آلبوم: بوی دیروز ۱۲


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


کوچولو از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان