جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکوچا لارا


آذری
عارف

کوچه لره سوسپمیشم
کوچالا را سوساپ موشم
کوچالا را سوساپ موشم
یار گلنده توز اولماسین
یار گلنده توز اولماسین
اله گلسین اله گیدسین
اله گلسین اله گیدسین
آرامیزدا سوز اولماسین
آرامیزدا سوز اولماسین
ساماوره اود سالمیشام
ساماوره اود سالمیشام
استاکانا قد سالمیشام
استاکانا قد سالمیشام
یاریم گیدیب
تک قالمیشام
یاریم گیدیب تک قالمیشام نه عزیز
دی یارومون جانیم
نه شیریندی یاریم جانم
پیاله لرین رف ددی
پیاله لرین رف ددی
هربیری بیر طرفده دی
هربیری بیر طرفده دی
یاریم گیدیب بیر هفته دی
بیر هفته دی گورمه میشم
نه عزیز دی یاریم جانیم
نه شیریندی یاریم جانم نه عزیز
دی یارومون جانیم
نه شیریندی یاریم جانم ف