جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکوه غم


حمیرا

رفتی آخر دلمو به خون کشوندی
صفحه صفحه دفتر عمرو سوزوندی
به خون نشسته دلم
صد بار شکسته دلم
همش می گم ای خدااااااااااا
چرا شد از من جدااااااااااااا
با این همه محبت
من کجامو اون کجااا؟
بی تو چه تنها شدم؟
اسیر غم ها شدم
برای تو تنگه دلم
آخه مگه سنگه دلم
برای تو تنگه دلم
اخه مگه سنگه دلم