جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکوله پشتی


ترانه سرا: فرزاد حسنی
رضا صادقی

دوباره روی شونه ام
دستهای تو دمیده
خورشید با تو بودن
بیداره تا سپیده
ستاره رو نشون کن
عقل رو بگیر تو دستهات
رنگین کمونو بردار
وصله بزن به رویا
من با تو ام تو با من
کاری نداره پرواز
این کوله پشتی ماست
فصلی برای آغاز
یه دشت انتظاره
اوج غریب فردا
دل دل نکن عزیزم

دل رو بزن به دریا
پرواز رسم مابود
در بارش گلوله
وقتی که لاله روئید
در سینه یه کوله
من با تو ام تو با من
کاری نداره پرواز
این کوله پشتی ماست
فصلی برای آغاز