جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکهکشان عشق


خواننده: محمد نوری
آهنگساز: محمد سریر

دیدمت ، آهسته پرسیدمت
خواندمت ، بر ره گل افشاندمت
آمدی ، بر بام جان پر زدی
هم چو نور ، بر دیده بنشاندمت
بردمت تا کهکشان های عشق
پر کشان تا بی نشان های عشق

گفتمت ، افتاده در پای عشق
زندگیست ، رویای زیبای عشق

می روی ، چون بوی گل از برم
رفتنت ، کی می شود باورم
بوده ای ، چون تاج گل بر سرم
تا ابد ، یاد تو را می برم
بردمت تا کهکشان های عشق
پر کشان تا بی نشان های عشق

گفتمت ، افتاده در پای عشق
زندگیست ، رویای زیبای عشق

دیدمت ، آهسته پرسیدمت
خواندمت ، بر ره گل افشاندمت
آمدی ، بر بام جان پر زدی
هم چو نور ، بر دیده بنشاندمت

آمدی

کهکشان عشق از آلبوم: بوی دیروز ۴۱


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


کهکشان عشق از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان