جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکنارت باشم


عماد طالب زاده

قسم خوردیم باهم باشیم چه تو شادی چه تو سختی
ما که باهم شروع کردیم به این زودی چرا رفتی؟
سرت گرم کدوم رویاست که انقدر دور شدی و سرد
حقیقت این من تنهام منو بشکن ولی برگرد
حقیقت این من تنهام منو بشکن ولی برگرد
هنوزم با تو همه درد و دلهامو میگم
کنارت باشم می دونی توی دنیای دیگه م
هنوزم مثل لحظه اول تو رو می پرستم
می پرستم دوتا چشماتو
هواتو کردم این روزا از این حالم خبر داری
همش بی تاب و دست پاچه م تو این روزای تکراری
یه فکری کن به حال من دیگه از من نشونی نیست
پر از درد و دلم برگرد که جز تو همزبونی نیست
پر از درد و دلم برگرد که جز تو همزبونی نیست
هنوزم با تو همه درد و دلهامو میگم
کنارت باشم می دونی توی دنیای دیگه م
هنوزم مثل لحظه اول تو رو می پرستم
می پرستم دوتا چشماتو