جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکلاغ قارقاری


رضا صادقی

میگن کلاغ قار قاری
تو رو چه به باغ درباری
ای
سکه نداری دون می خوای
عاشق مهربون می خوای
ای
میگن کلاغ قار قاری
تو رو چه به باغ درباری
ای
سکه نداری دون می خوای
عاشق مهربون می خوای
ای
خوش بود دلم دوستم داری
می گن که تو حق نداری
یک دلخوشی داشتم اونم
ازم گرفتن اجباری
پیغوم رسید که اون ورا
جا نیست واسه ی کوچیک ترا
آهای کلاغ دیوونه
اینجا جای بزرگونه
خوش بود دلم یک کسی هست
یه عمر میشه به پاش نشست
به پاش نشست و مرد براش
قار قاری کرد تو سر سراش
ای
خوش بود دلم یک کسی هست
یه عمر میشه به پاش نشست
به پاش نشست و مرد براش
قار قاری کرد تو سر سراش
ای
میگن باید فرار کنم
دلم آخه چی کار کنم
چه خاکی من بر سر این
تک دل بیقرار کنم
ای
میگن کلاغ قار قاری
آخه تو رو چه به باغ درباری
سکه نداری دون می خوای
عاشق مهربون می خوای
خوش بود دلم دوستم داری
می گن که تو حق نداری
یک دلخوشی داشتم اونم
ازم گرفتن اجباری
خوش بود دلم یک کسی هست
که یه عمر میشه به پاش نشست
به پاش نشست و مرد براش
قار قاری کرد تو سر سراش
میگن باید فرار کنم
دلم آخه چی کار کنم
چه خاکی من بر سر این
تک دل بیقرار کنم
پیغوم رسید که اون ورا
جا نیست واسه ی کوچیک ترا
آهای کلاغ دیوونه
اینجا جای بزرگونه
برو این ورا پیدات نشه
کسی عاشق صدات نشه
کور شو نبینی هیچکی تا
کسی شیفته ی نگات نشه
آهای کلاغ قار قاری...

.