جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکج کلاه خان


گوگوش

ابرو به من کج نکن
کج کلاه خان یارمه
خوشکلمو خوشکلم
دلها گرفتارمه
یکه زن و یکه سوارم
هیچ کجا رغیب ندارم
عاشق اسب سفیدم
دختری چابک سوارم
گیسو نگو کمند والله
چینو چینو بلند والله
گیسو نگو کمند والله
چینو چینو بلند والله

کج کلاه خان از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-02-06 07:01:19