جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکجا بودی


خواننده: امیر کهکشان

کجا بودی از آلبوم: بوی دیروز