جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکتاب دا


خواننده: سالار عقیلی

عشق فردا تو بیای بگشا نور پشت پنجره ها
ترس دارم از شب از شب بی خاطره ها
کاخ شیبندان منزل فرندان تن اسیر حنجره ها
سوز این آتش در دل شمعها زخم کهنه سر مگشا
زخم کهنه سر مگشا
دوست دارم به خدا نور را پنجره را
نور پشت پنجره دارد ز نگاهم خاطره ها
نور پشت پنجره دارد ز نگاهم خاطره ها