جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکاکلی


خواننده: شاهرخ

کاکلی شب سر بومه کاکلی
جهازبهارما،جهازبهارما،شکوفه دونه کاکلی
میگی نه،یاس ببین،میگی نه،یاس ببین،غرق جونه کاکلی
کاکلی جون،کاکلی جون،کاکلی بله برونه کاکلی
کاکلی جغد خرابه رفته و مرغ سحر جاش امده
آفتابم ابرو کناری زده که باش امده
باغچه خوشحاله که باز گلی تو گلهاش امده
بی بی شم جون منم،بی بی شم جون منم،خوابی تو چشماش امده
کاکلی جون،کاکلی مثل تو پیدا نمیشه
اگه شد وای اگه شد ،این همه رسوا نمیشه
کاکلی شب سر بومه کاکلی
جهازبهارما،شکوفه دونه کاکلی
کاکلی سحر زده ،شب رو نشونه
ململ مه پوشیده ،شکوفه رو چه عاشقونه
واسه عاشق شدن ما ،پره انگاری بهونه
کاکلی جون،کاکلی امان از این دست زمونه
کاکلی شب سر بومه کاکلی
جهازبهارما،جهازبهارما،شکوفه دونه کاکلی
کاکلی کاکلی کاکلی ،کاکلی کاکلی کاکلی ،کاکلی