جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکاغذ سفید


ترانه سرا: بیژن سمندر زاده
شهره

زندگیم مثل یه کاغذ سفید
پاک و دست نخورده بود
توی خط گنگ سرنوشت من
کسی دست نبرده بود
اومدی زندگی ساده مو تزئین کردی
تو به من عشقو نشون دادی و ترسیم کردی
مثل اون ترانه های ناتموم که توی بچگی ها
ما می خوندیم ولی آهنگی نداشت
زندگیم رنگی نداشت
حالا دنیا چه برام قشنگ شده
تو نگاه تو یه دنیای دیگه ست
چشم تو مثل دو تا چشمه نور
آینه روشن فردای دیگه ست
دل من یه کلبه تنها بود
سردتر سیاهتر از شبها بود
تو درخشیدی و گرمش کردی
عاشقش کردی و نرمش کردی
اومدی زندگی تازه مو تزئین کردی
توی قلبم همه جا عشق تو ترسیم کردی
در و دیوار دل خستمو رنگین کردی
اومدی زندگی تاره مو تزئین کردی