جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکاشکی


ترانه سرا: محمدعلی شیرازی
عارف

کاشکی دلی پریشون نمی شد
چشمی ز غصه گریون نمی شد
ابرای آسمون کی وا می شن
پس کی ستاره ها پیدا می شن
[عارف]
کاشکی نیرنگی نبود و جنگی نبود کاشکی
کاشکی در سینه دل تنگی نبود کاشکی
کاشکی دل ز دلبرش جدا نبود کاشکی
اینقده زمونه بی وفا نبود کاشکی
[همخوانان]
کاشکی دلی پریشون نمی شد
چشمی ز غصه گریون نمی شد
ابرای آسمون کی وا می شن
پس کی ستاره ها پیدا می شن
[عارف]
ای خدااااااااا
اگه اینه زندگی آدم ز هچی سیر می شه
توی راه عاشقی فنا می شه اسیر می شه
چی می شد دردی نبود اشکی نبود آهی نبود؟
چی می شد رنجی نبود کینه و خودخواهی نبود؟
کاش که دل ز دلبرش جدا نبود کاشکی
این همه زمونه بی وفا نبود کاشکی

[همخوانان]
کاشکی دلی پریشون نمی شد
چشمی ز غصه گریون نمی شد
ابرای آسمون کی وا می شن
پس کی ستاره ها پیدا می شن

[عارف]
کاشکی نیرنگی نبود و جنگی نبود کاشکی
کاشکی در سینه دل سنگی نبود کاشکی
کاشکی دل ز دلبرش جدا نبود کاشکی
اینقده زمونه بی وفا نبود کاشکی

[همخوانان]
کاشکی دلی پریشون نمی شد
چشمی ز غصه گریون نمی شد
ابرای آسمون کی وا می شن
پس کی ستاره ها پیدا می شن

[عارف]
ای خدااااااا