جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکار من


ترانه سرا: شهیار قنبری
داریوش

منم که جنگلی بی زمین بود
به جرم کشف گل در اوین بودم
ترانه مال مردم نت به نت پیدا ، ولی گم بود
تمام حسرت من بوی گندم بود
رویا خود بیداریه
زخم تو زخمی کاریه
کار تو بالا رفتنه
رها شدن کار منه
این کار من بود
این کار من بود
این راه من بود
این راه من بود