جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهژاکت


محسن چاوشی

پاییز که می شد دلم شور می زد
می ترسیدم
ژاکت یکی از هم کلاسی هایم را
پوشیده باشم