جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچه کنم _چکار کنم


خواننده: هایده

چه کنم و چه کار کنم تو منو نشناختی تو ببین به کی به چی عشق منو باختی
برو که بی حقیقتی تو قلب من جات نیست اونقده از تو دور شدم که دیگه بیدات نیست
چه کنم تو باغچه ها بنفشه نیست ناز نیست
تو نگاه مست تو شراب شیراز نیست