جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچهار مضراب تصنیف چهارگاه_زلف دلبند


ترانه سرا: سعدی
سالار عقیلی

ای چشم تو دلفریب و جادو
در چشم تو خیره چشم آهو
چشمم بستی به زلف دلبند
هوشم بردی به چشم جادو
در چشم منی و غایب از چشم
زان چشم همی‌کنم به هر سو
صد چشمه ز چشم من گشاید
چون چشم برافکنم بر آن رو
هر شب چو چراغ چشم دارم
تا چشم من و چراغ من کو
این چشم و دهان و گردن و گوش
چشمت مرساد و دست و بازو